SBK heeft unieke kunstwerken

Over SBK

SBK heet voluit Stichting Beeldende Kunst Amsterdam. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt als een ongesubsidieerd MKB bedrijf aan het doel: de positieverbetering van beeldend kunstenaars en de verspreiding van kunst in de meest brede zin van het woord.
De stichting Beeldende Kunst Amsterdam is de oudste kunstuitleen van Nederland en werd in 1955 door Pieter Kooistra opgericht. Nadien zijn er vele stichtingen in het land bijgekomen die ook kunstuitleen zijn gaan bedrijven. In 1998 stapte SBK Amsterdam uit het subsidiebestel, terwijl de andere kunstuitleen stichtingen gesubsidieerd bleven door hun locale gemeenten. Sinds de eeuwwisseling zijn er diverse locale kunstuitlenen en artotheken geweest die aansluiting gezocht hebben bij SBK Amsterdam.
Oprichter SBK

De oprichting van SBK is op 22 november 1955 te Amsterdam. De kunstenaar Pieter Kooistra (1922 - 1998) was zeer gedreven om kunst en cultuur een plek te geven in het dagelijkse leven van iedere burger. Maar omdat het aankopen van kunstwerken door particulieren niet een zaak van alle dag was, bedacht hij het plan om de kunstwerken van hem en andere kunstenaars te verhuren voor f 2,50 per maand. Dit bleek een succes want het aantal leden groeide van 35 in het eerste maanden tot bijna 300 een jaar later. Ook het aantal kunstwerken in de collectie groeide flink. Zo hard dat er in 1959 de eerste vestiging werd geopend en niet zoals de jaren ervoor de heer Kooistra met zijn bakfiets langs de deuren ging. Van af dat moment werd er ook geëxposeerd in diverse openbare gebouwen in Amsterdam (Hema, Bijenkorf).

In 1968 weet Kooistra zijn medebestuurders ervan te overtuigen een systeem van lenen- sparen- kopen in te voeren. Dit betekend dat leden meer gaan betalen, maar van dat bedrag wordt een deel gespaard en daarmee kan men kunstwerken aankopen. Deze vorm van lenen en sparen levert direct resultaat op en het ledenaantal in 1969 is 900 en in 1970 zelfs 1350. In 1971 moet de SBK zelfs een ledenstop invoeren omdat het aantal kunstwerken in de collectie niet toereikend is voor het aantal leden.

Reactie op inzendingen van kunstwerken

De stichting wordt per jaar door circa 1.000 kunstenaars benaderd. Alle mails en post worden doorgaans door onze medewerkers gelezen en bekeken, maar niet beoordeeld noch teruggezonden. Het is helaas niet mogelijk iedereen persoonlijk te antwoorden. Als er interesse is om met u te werken of we willen meer informatie ontvangen, dan nemen wij contact met u op. Over de selectie van kunstenaars voor tentoonstellingen en over de keuze voor verwervingen t.b.v. de collectie wordt niet gecorrespondeerd.

sluiten
SBK Kunstbon
 advertentie